Uy Tín Chất Lượng

20140214204244

CÔNG TY TNHH DIỆP Á 

   Là Doanh nghiệp được cấp Giấy Chứng nhận NHHH số: 199602.

Do Cục Sở Hữu Trí Tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp theo QĐ số: 6835/QĐ-SHTT ngày 01/02/2013, CHỨNG NHẬN CHO PHÉP sử dụng:

Biểu tượng SẢN PHẨM UY TÍN CHẤT LƯỢNG trên bao bì sản phẩm.

20140214204244

Related Posts:

Theme Settings